java表白代码,能否get到程序员的浪漫?

2020-03-19 15:47:23 java常见问答 9368

程序猿如何循序渐进地追到女生?突发奇想,想知道群里那些内向闷骚的单身程序员们,是不是真的不会向女生表达。很多小伙伴说,我会写代码,但不会追女生。篮球打得好,可以在赛场上证明自己给妹子看;吉他弹得好,可以给妹子弹唱情歌;中文系的一封信、油画系的一幅肖像都是大杀器。程序员呢?难道要把代码截图发给妹子看吗?最近看到一则Java程序员的表白情书,觉得特别有意思,决定分享给大家,毕竟独乐乐不如众乐乐。

java表白代码

程序员向来是单身狗的代名词,其实这并不能说明程序员的情商低。从上述的表白可以看到,程序员的措辞还是非常“风花雪月”的。然而,问题来了,这份表白给一个妹子,没有一定Java基础还真理解不来什么意思。所以除了给基友读读之外,给妹子读实在是受众小之又小,难怪都说程序员是“基情四射”的群体,这样想来,程序员还是非常可爱善良的。

其实我们可以用我们自己所熟知的Java语言表白,分享几个代码给大家知晓,身为程序员的魅力所在。

public class PrintHeart {   
  public static void main(String[] args){
            System.out.println(printHeart("*"));
        }
        private static String printHeart(String input) {
            int[] array = {0, 1, 0, 0, 0, 1, 0,
                     1, 0, 1, 0, 1, 0, 1,
                     1, 0, 0, 1, 0, 0, 1,
                     1, 4, 5, 2, 3, 4, 1,
                     0, 1, 0, 0, 0, 1, 0,
                     0, 0, 1, 0, 1, 0, 0,
                     0, 0, 0, 1, 0, 0, 0,
                     0, 0, 0, 0, 0, 0, 0};
            StringBuffer pi = new StringBuffer();
            for (int i = 0; i < array.length; i++) {
                if (i % 7 == 0)
                    pi.append("
");
                if (array[i] == 0)
                    pi.append("   ");
                else if (array[i] == 4)
                    pi.append("   ");
                else if (array[i] == 5)
                    pi.append("???");
                else if(array[i] == 2)
                    pi.append(" ??");
                else if(array[i] == 3)
                    pi.append(" ??");
            else
                    pi.append(" " + input);
            }
            return pi.toString();
        }
}

上面则是代码,下面则是这是效果图

java表白代码

爱心中间的问号可以改成对应的喜欢的人的名字哦,有没有get到程序员的表白浪漫之处呀,小伙伴们可以效仿跟你的女朋友表白呀,想要更多了解Java小知识以及趣味代码,请继续关注本网站哦。